Life is too short to remain stuck

Sometimes life is challenging and complex.
What challenges do you face?

  • busy but not focused?
  • living with regret instead of moving forward?
  • creating a culture of empowerment?

  • feeling stuck in your role?
  • allowing limiting beliefs to sabotage you?
  • current challenges needing new solutions?

Schedule session

Reflect and create clarity
for your life and leadership

Gain clarity

Gain clarity on what is most important to move forward

Gain courage

Gain courage and motivation to pursue your life’s purpose

Gain confidence

Gain confidence and determination to make the changes that matter in your leadership and life

Build a legacy

Leave a legacy of a life lived well, a life that is aligned with your purpose and values

Wolfgang Jani

Leading yourself and others with clarity is not an easy task. But when you lead from who you truly are, life becomes more meaningful and enjoyable.

That is why I have devoted myself to coaching for the last 16 years.

I help leaders make meaningful changes that significantly improve their life and empower them to live out their purpose courageously.

Schedule session

My clients experience

A.L. Musician

I feel more confident, staying true to who I am and what I believe. I developed healthy boundaries in work and other relationships. I am self-aware in the moment.

T.H. International leader

My most productive 90 minutes of my week. I gained clarity in difficult issues, decisions, my calling. Who I am is what I bring to fulfill to my role and calling.

J.E. Regional NGO leader

It changed my leadership style. I listen more than tell, letting others solve their problems. I learned to relax and focus on what I am good at.

Here is how to move towards change

Schedule a complimentary consultation session.

Let‘s determine what changes matter most.

Let’s work together to reach your goals.

See yourself succeed.

Free Download

5 things you can do
today to reclaim your life

Find out how to stop feeling stuck and take a step toward meaningful purpose.

Error: Contact form not found.

Why work with me

I am convinced that you want to be a leader who leads himself and others with confidence and clarity. To achieve that, a leadership coach provides a proven process to think things through so you can gain clarity and do what matters most.

Take your leadership to the next level

Do you find it challenging to define your purpose and not live doubting yourself?
As a coach, I help you clarify your purpose and move forward with belief, confidence and courage.

Shedule a session
Atrodi atbildes

Biežāk uzdotie jautājumi

Tematiskā meditācija ir dabisks, relaksēts prāta stāvoklis, kad vienmēr klātesošais apzinātā prāta filtrēšanas mehānisms, kurš analizē ienākošās domas caur pagātnes pieredzēm un interpretācijām, ir atslābināts. Tomēr šādas meditācijas laikā notiek koncentrēšanās uz konkrētu domu, lai palīdzētu cilvēkam nonākt pie vēlamā mērķa.

Tematiskā meditācija visbiežāk ir vadīta meditācija, kurā cilvēks relaksētā stāvoklī klausās uz viņa vajadzībām un mērķiem balstītu, īpaši sagatvotu meditāciju, un/ vai meditācijas laikā, atslābinot apzināto prātu, spēj sazināties ar savu dziļāko Es.

Parasti relaksācijas vai miega meditācija palīdz atpūsties un atbrīvoties no domu skrējiena un aktivizēt apzinātību. Tematisko meditāciju mērķis ietver arī darbu ar emocijām, sajūtām, un to laikā cilvēks bieži vien pats spēj sadzirdēt svarīgas atbildes, kas viņam palīdz dzīvot piepildītāku un  jēgpilnāku dzīvi.

Apzināta prāta relaksācija un sava dziļākā ES saklausīšana, uz brīdi esot klusumā, kad apstājies ikdienas skaļais skrējiens, ir palīdzējusi daudziem cilvēkiem izprast un dziedināt sāpīgas atmiņas, pieredzes, kliedēt ierobežotu pārliecību ietekmi uz savas dzīves kvalitāti un vēlamajiem sasniegumiem. Ikvienam no mums ir dota spēja un iespēja būt vienotam ar dziļāko gudrību, kas mīt mūsos vienmēr un visur. Šī gudrība zina, kā, kad un kas mums ir vajadzīgs. Tematiskās meditācijas palīdzēs to atkal sadzirdēt.

Nododoties meditācijai ar mērķi koncentrēties uz izvēlēto ideju, vispirms tiek atslābināts ķermenis, parasti piedāvājot vizualizēt kādu nomierinošu situāciju vai vietu. Cilvēks var sajust patīkamu, astlābinošu siltuma sajūtu ķermenī, atslābums var izpausties kā smaguma vai, gluži otrādi, viegluma sajūta locekļos, elpošana palēninās, turklāt dzirde, redze vai smaržas uztvere var pastiprināties, sāpju sajūtas var mainīties. Iestājas nosacīts klusums, kas pārņem apzināto prātu, ļaujot ieklausīties savā iekšējā balsī.

Jā, bet tāpat kā, piemēram, atslābinošu procedūru (masāžas) laikā, ir cilvēki, kuri reaģē pilnībā relaksējoties (un dažkārt aizmiegot), un ir tādi, kuriem vajadzīgs ilgāks laiks nomierināties un atbrīvot apzināto prātu. Tas ir pilnīgi normāli, un labā ziņa ir tā, ka spēja atslābināties pēc iespējas dziļāk nav tiešs indikators cilvēka spējai uztvert un integrēt meditācijas laikā piedāvātās viualizācijas un idejas.  

Nē, lai arī apzinātais prāts un ķermenis meditācijas laikā ir atbrīvots, cilvēks saglabā spēju rīkoties un izvērtēt notiekošo. Tas attiecas arī uz meditācijas laikā izteiktajiem dziedinošajiem apliecinājumiem, pat ja cilvēkam ir pārliecība, ka pozitīvās pārmaiņas ir notikušas pašas no sevis, visdrīzāk tā ir cilvēka dota “atļauja” šādām pārmiņām notikt.

Nav zināmi gadījumi, kad cilvēks nespētu iziet no relaksēta prāta un ķermeņa stāvokļa. Tomēr bieži vien cilvēks vienkārši nevēlas atstāt šo klusuma, iekšēja miera un drošības piepildīto vietu! Un ar nepacietību gaida nākamo iespēju tur nokļūt.

Neirolingvistiskā programmēšana ir tehnika, kuras mērķis ir veicināt pozitīvu rezultātu personības attīstībā, tomēr, atšķirībā no tematiskām, uz izvēlētu mērķi vērstām meditācijām, NLP procesā parasti netiek iesaistīti zemapziņas procesi un līdz ar to izpaliek darbs ar emocijām.

Ķermeņa un prāta relaksācija, kas notiek meditācijas laikā, neietekmē konkrēta cilvēka miega režīmu. Patiesībā, gluži otrādi, meditācijai var būt nozīmīga loma miega traucējumu noregulēšanā un veselīga miega veicināšanā.

Tematiskās meditācijas nav altenatīva ārstniecības metode pieejamajiem medicīnas pakalpojumiem, lai novērstu radušos veselības traucējumus. Tas ir dažādu efektīvu ķermeņa un prāta atslābināšanās tehniku komplekss, kas var tikt izmantots, lai veicinātu izveseļošanos papildus konvenciālajām ārstēšanās metodēm vai arī lai novērstu potenciālos saslimšanas draudus, ko var radīt, piemēram, ilgstošs stress, uztraukums, nomāktība, motivācijas trūkums, emocionāli pārdzīvojumi.

Varbūtība ir tikpat liela kā neesot atslābinātā apziņas stāvoklī. Šī metode neveicina cilvēku vēlēšanos darīt kaut ko, ko viņi nevēlas. Tas attiecas arī uz dziediošiem apliecinājumiem, kas var tikt iekļauti tematiskās meditācijas procesā: klients ir spējīgs tos noraidīt arī atslābinātā apziņas stāvoklī, ja tie nesaskan ar viņa vērtībām vai ētikas principiem.

Tas var notikt, tomēr samērā reti, jo ir nepieciešams pakāpenisks process, strādājot ar emocijām un ierobežotām pārliecībām.

Privacy Preference Center